100.000 Zeeuwse huishoudens voorzien van duurzame stroom uit getijdenenergie

Voor het jaar 2025 heeft ‘Zeeland Tidal Power’ de intentie tot samenwerking uitgesproken en daarmee de ambitie neergelegd om 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in Zeeland. Het samenwerkingsverband ‘Zeeland Tidal Power’ bestaat uit Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo.

Energie uit Water

Energie uit getijden is een vorm van duurzame energieopwekking met een enorme wereldwijde export- potentie. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Unieke positie Zeeland

In Nederland is Zeeland de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie ook zo goed bij deze provincie. De kennis die hier opgedaan wordt, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden. Met deze samenwerking wordt tevens de lokale maakindrustrie gestimuleerd. Daarnaast bereiken we hiermee een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 140.000 ton. Met de realisatie van 100 megawatt kan getijdenenergie veel bijdragen aan de energietransitie in Nederland.

Zeeland Tidal Power

Voor en door Zeeuwen, dat spreekt Istimewa aan. Istimewa voert momenteel ook de onderhoudswerkzaamheden uit aan de kering op “Electrical & Instrumentation” gebied, dus het bedrijf voelt zich verbonden aan de Oosterscheldekering. Ook het duurzame karakter en de connectie met Water en Energie is voor ons een reden om aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband. Wij streven naar een duurzame wereld. Van kering naar energiecentrale, uw energie komt uit ons Zeeuwse water!

De staalbouwer Hillebrand heeft als core business one off complexe staalconstructies bouwen voor infrastructurele projecten en offshore constructies. Veelal spraakmakende projecten op het scheidingsvlak tussen land en water. Commercieel manager Harm Wattel is verheugd om de opgedane kennis en ervaring van de getijdencentrale in Roompot 8 te kunnen gebruiken in de 100 megawatt ambitie. Het Zeeuwse bedrijf heeft uitgebreide kennis en ervaring met het fabriceren en monteren van hoogwaardige staalconstructies & installaties.

De ambitie van 100 megawatt gespreid over de komende jaren zal direct resulteren in werkzaamheden voor de vestigingen Middelburg en Vlissingen, door de ligging aan (open)vaarwater worden de getijdencentrales over water getransporteerd en geïnstalleerd.

Frank Verhagen, CEO van PZEM is trots op de intentie tot samenwerking, verenigd in ‘Zeeland Tidal Power’, omdat dit aansluit bij onze ambitie. “PZEM neemt de duurzaam opgewekte energie uit de turbine af via een zogenoemde Power Purchase Agreement, een PPA. Een PPA is een belangrijke overeenkomst, omdat de houder van de PPA, PZEM is dit geval, garant staat voor afname van de hernieuwbare energie en het balanceren van de voorspelbare productie van de getijdencentrales. Op deze manier draagt PZEM bij aan het realiseren van de doelstellingen in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening, een ambitie die ons past. ”

Roel Meijerink, CEO van DELTA Energie, is ook enthousiast over de plannen van “Zeeland Tidal Power. “Wij leveren met ons product DELTA Puur Zeeuws Groen groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. De stroom uit de huidige getijdencentrale in de Oosterscheldekering zit daar al in. We bouwen het aandeel getijdenstroom in DELTA Puur Zeeuws Groen graag verder uit. Niets is zo Zeeuws als stroom opwekken met het water dat ons omringt. Het past uitstekend bij onze Zeeuwse identiteit.”

Tocardo heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een degelijke getijdentechnologie en is klaar voor de verdere uitrol met deze partners. “Sinds 2016 draait een eerste getijdencentrale in de Oosterschelde. In de afgelopen twee jaar is er een uitgebreide monitoring verricht in de Oosterschelde, hierbij is gekeken naar omgevingseffecten op bodembescherming, de impact op de Oosterscheldekering, stroming-reductie, zandhonger en ecologie. De resultaten zijn zeer positief. Van bescherming tegen water tot het halen van energie uit water – het beste van twee werelden komt hier bijeen”, aldus Hans van Breugel, CEO van Tocardo.

Exportpotentie en overheid

Door de kennisopbouw in Nederland te vergroten wordt het fundament gelegd voor grootschalige export. Om de 100.000 huishoudens te kunnen voorzien van duurzame stroom uit getijdenergie is de steun van de overheid essentieel. Een ringfenced SDE met een specifieke innovatiesubsidie voor de 100 MW getijdenstroom is daarin een belangrijk instrument. Met deze eerste stap vanuit de overheid gezet, kan Zeeland Tidal Power zich richting de financiers en investeerders sterker profileren.

Voor een volledige uitrol van het 100 MW plan zal het samenwerkingsverband afhankelijk zijn van Rijkswaterstaat. Het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit 100 MW plan, te allen tijde rekening houdend met de primaire taak van de Deltawerken, is daarin een eerste prioriteit.